Het Maatboek van Maarn 1810 - Figuratieve Kaart

Inhoud


Inleiding
De 'Figuratieve Kaart' is een schetskaart uit het zogenaamde Maatboek van (onder meer) Maarn dat kan worden opgevat als de voorloper van het Kadaster in de Franse tijd.. Het maatboek waarin Maarn voorkomt is te vinden onder nummer 136 in de Topografische Atlas van het Utrechts Archief. Het maatboek bevat voor Maarn een nauwkeurige tekening en beschrijving van ieder perceel, opgemeten in de Lentemaand van 1810 door landmeter P. J. Romme in opdracht van de 'Hoofdcommissie tot de zaken van Verponding' gevestigd in Wijk bij Duurstede.
Van deze perceelsbeschrijvingen kunnen als voorbeeld enkele pagina's worden ingezien, verderop volgt een volledige transcriptie. Daarna volgt een overzicht van de bladzijden met totalen en de figuratieve kaart. Opvallend is dat de erven met bebouwing wel getekend zijn maar niet in de beschrijving zijn opgenomen.

Dat het inderdaad om een schetskaart gaat blijkt bij pogingen tot projectie op de basiskaart van Google Maps. De afwijkingen blijken dan zo groot te zijn dat een redelijke projectie niet goed mogelijk is ...
Ter illustratie zijn ook enkele pagina's uit het maatboek toegevoegd.


Transcriptie van het Maatboek
Hieronder volgt de transcriptie van de aan Maarn gewijde pagina's van het maatboek zónder de kolom met figuren van de percelen. Tussen vierkante haken staan de bladnummers vermeld. De kop van het formulier wordt niet herhaald. In de kolom Morgens komen de tekens V en VV voor, de betekenis hiervan is vooralsnog duister. Anders dan op de tiendkaart van 1751 worden er over de bebouwing, wallen en wegen géén details gegeven, daarom zijn lang niet alle opjecten aan te klikken voor nadere informatie.

[1] MAATBOEK der LANDERIJEN, gelegen in de Jurisdictie van
  Maarn  Opgemeten door mij P J Rommers
  Landmeter, met de Meting begonnen Den 5 van Lentemaand 1810
                       met No 20
  No  Soort       Eigenaren               Morgen Roeden
  -----------------------------------------------------------------------------
              In het Blok den Eng
  1  Driesland     Gerrigje van Ginkel Wed Rijk Grootveld en
              Jan van Kolfschoten de ???         14   458
  2  Bouwland      den Selven                 1   129
  3  Idem en Hagen   Rudolph van Olden              3   339
  4  Bosch       den Selven                    366
  5  Bouwland      Jan Karel en Willem Andries Vermeulen  V 3   436
  6  Idem en Hage    Gijsbert van den Berg            3   34
                                    ----------
                               Totaal  26   562
[2]
  7  Bosch       Gijsbert van den Berg               210
  8  Bouwland      Jan Karel en Willem Andries Vermeulen    1   502
  9  Idem        Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs Van Gijtenbeek            6   508
  10  Idem en Hage    Aalbert Davelaar             V    396
  11  Idem        denSelven                  2   71
  12  Heiveld      Gerrigje van Ginkel Wed Rijk Grootveld en
              Jan van Kolfschoten             4   552
                                    ----------
                               Totaal  16   439
[3]
  13  Driesland     Rudolf van olden              2   397
  14  Bosch       Gijsbert van den Berg               300
  15  Driesland     Rudolf van olden                 437
  16  Idem        Jan Karel en Willem Andries Vermeulen  V    439
  17  Heideveld     Gerrit van Ginkel Wed Rijk Grootveld en
              Jan van Kolfschoten             1   325
  18  Bouwland      Lukas Bols                    219
                                    ----------
                               Totaal  6   317
[4]
  19  Bouwland      Jan Karel en Willem Andries Vermeulen       286
  20  Bouwland      Rudolf van Olden              3    7
  21  Bosch       Denselven                     232
  22  Idem en Hage    denselven                  1   584
  23  Bouwland en Hage  denselven                  1   431
  24  Driestland     Gerrigje van Ginkel Wed Rijk Grootveld en
              Jan van Kolfschoten             1   30
                                    ----------
                               Totaal  8   370
[5]
  25  Bouwland      Jan Karel en Willem Andries Vermeulen  VV 2    2
  26  Idem        Rudolf van olden                 165
  27  Driestland     Jan Karel en Willem Andries Vermeulen  VV 2   269
  28  Bosch       Gijsbert van den Berg            8   177
  29  Heideveld     Aalbert Davelaar             V 1   525
  30  DriestL:      Jan Karel en Willem Andries Vermeulen       587
                                    ----------
                               Totaal  15   525
[6]
  31  Driesland     Johannus Geelkerke             2   351
  32  Idem        Aalbert Davelaar                 204
  33  Idem        Johannus Geelkerken                277
  34  Bouwland      Lukas Bols                V    405
  35  Idem en Hage    Aalbert Davelaar            VV    590
              Blok den Schuursen Eng
  36  Idem en Hage    Lucas Bols                 2   590
                                    ----------
                               Totaal  8   17
[7]
  37  driesL en Hage   Aalbert Davelaar              1   492
  38  driesL       Johannus Geelkerken             1   324
  39  Idem en Hage    Aalbert Davelaar             V 1   284
  40  Idem        Johannus Geelkerken                479
  41  Heiveld      Jan Karel en Willem Andries Vermeulen       455
  42  Idem en Hage    Aalbert Davelaar              2   348
                                    ----------
                               Totaal  8   582
[8]
  43  Heiveld      Maria Henrison? De Groot Wed
              Adrianus Croesen              24   503
  44  Bosch       denselve                 V 22   363
  45  Heiveld      denselve                     424
  46  Idem        Aalbert Davelaar              3   459
  47  Heiveld      Johannus Geelkerken             2   136
  48  DriesL       Aalbert Davelaar                 224
                                    ----------
                               Totaal  54   309
[9]
  49  Bouwland      Albert Davelaar                  366
  50  Idem        Lucas Bols               VV    422
  51  Heiveld      Aalbert Davelaar                 173
  52  Idem        Maria Henrison? De Groot Wed
              Adrianus Croesen              7   96
  53  Idem        Johannus Geelkerken           V    358
  54  Idem        Maria Henrison? De Groot Wed
              Adrianus Croesen                 553
                                    ----------
                               Totaal  10   168
[10]
  55  Heiveld      Maria Henrison? De Groot Wed
              Adrianus Croesen                 513
  56  Idem        denselve                  19   387
  57  Bosch       Anna Maria en Henrika Geertruida
              Gravinne van Regteren           11   503
  58  DriesL en Hage   deselve                 V 2   63
  59  Idem en Hage    deselven                  2   539
  60  BoulL en Hage   deselven                  3   51
                                    ----------
                               Totaal  40   256
[11]
  61  Heiveld      Anna Maria en Henrika Geertruida
              Gravinne van Regteren            1   446
  62  Bosch       Maria Henrison? De Groot Wed
              Adrianus Croesen             V 3   126
  63  Heiveld      deselve                      482
  64  driesland en Hage Jan Karel en Willem Andries Vermeulen    7   19
  65  Heiveld      deselven                  2   476
  66  driesland en Hage Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek            3   294
                                    ----------
                               Totaal  19   43
[12]
  67  Heiveld      Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek            1   99
  68  Driesland     Jan Karel en Willem Andries Vermeulen    1   57
  69  Heiveld      Maria Henrika De Groot Wed.
              Adrianus Croese               6   456
  70  Bosch       deselve                 V 4   211
  71  DriesL. en Hage  Engeltje Beukhof Wed. van
              Willem Steenbeek              6   200
  72  Bouwland      Gijsbert van Nieuwenhuizen            277
                                    ----------
                               Totaal  20   100
[13]
  73  Driesland     Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek            6   89
  74  Idem en Hage    Lukas Bols                 8   287
  75  Idem        Matijs Legemaat             VV 3   362
  76  BouwL. En Hage   den selven                V 3   336
  77  Idem        denselven                     290
  78  Bosch       Lukas Bols                 2   189
                                    ----------
                               Totaal  24   353
[14]
              Blok Laag Kanje
  79  Heiveld      Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek           30   179
  80  Idem        deselven                  5   535
  81  Idem        deselven                     369
  82  Bosch       deselven                 V    455
  83  Driesland     deselven                  4   573
  84  Bosch       deselven                  2   446
                                    ----------
                               Totaal  45   157
[15]
  85  Bosch       Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek            5   202
  86  Bouwl       deselven                     392
  87  Heiveld      deselven                 V 1   42
  88  Driesland en Hage deselve                   5   322
  89  Hage en Bouwland
     Naar aftrek ven
     Een huis en Erve  deselve                  21   321
  90  Bouwland      Evert Vermeulen               4   369
                                    ----------
                               Totaal  38   448
[16]
  91  Bouwland      Gerrit Koudijs               3   307
  92  Heiveld en Hage  Aalbert Davelaar              13   220
  93  Idem en Hage Naar
     aftrek van No 94  Pieter van Ekris              4   457
  94  Bouwland en Hage  denselve                  1   489
  95  Bouwland en Hage  denselve                  1   193
  96  Idem en Hage    denselve                  7   140
                                    ----------
                               Totaal  32    6
[17]
  97  Bouwland en Hage  Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek            6   238
  98  Bosch       deselven                  7   239
  99  Heiveld      deselven                  3   186
 100  Bosch       Jan Karel en Willem Andries Vermeulen    4   501
 101  Bouwland en Hage  deselven                  14   502
 102  Bosch       Lukas Bols                    560
                                    ----------
                               Totaal  37   426
[18]
 103  Bouwland      Lukas Bols               VV 1   361
 104  Heiveld      denselven                VV    247
 105  Bouwland      Rijk van Egdom               4   149
 106  Idem        Anna Maria en Henrika Geertruida
              Gravinnen van Regteren           1   558
 107  Heiveld      deselven                  4    6
 108  Heiveld      Gerrit Leegemaat              13   526
                                    ----------
                               Totaal  26   47
[19]
              Blok Veen
 109  Heiveld      Lambert van Kolfschoten           4   72
 110  Bouwland      Rudolf van olde               4   130
 111  Heiveld      Herman Johannis van Mane,
              Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek en
              Teuntje van de Haar Wed Evert van Mane   6   539
 112  Idem        Gerrigje van Ginkel Wed Rijk Grootveld
              en Jan van Kolfschoten           11   354
 113  Heiveld Naar
     aftrek van Nr 114 Jan Karel en Willem Andries Vermeulen   14   578
 114  Bouwland      deselven                  1   72
                                    ----------
                               Totaal  42   545
[20]
 115  Heiveld      Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek            5   503
 116  Bouwland      Pieter van Ekeris            VV 2   227
 117  Heiveld      Lukas Bols                 5   40
 118  Idem        Corns Floor                 2   161
 119  Idem        Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek            2   60
 120  Idem Naar aftrek
     van Nr 123 En 122 Peter van Ekeris              29   301
                                    ----------
                               Totaal  47   92
[21]
 121  Bouwland      Pieter van Ekeris              2   29
 122  Bosch       denselven                     331
              Blok Meent
 123  Bouwland en Hage  denselve                  9   536
 124  Idem en Hage    Jan Karel en Willem Andries Vermeulen  VV 3   547
 125  Idem        Pieter van Ekeris              1   391
 126  Idem        denselven                  1   299
                                    ----------
                               Totaal  19   333
[22]
 127  Bouwland      Pieter van Ekeris              2   23
 128  Veenland      denselve                 V    536
 129  Bouwland en Hage  denselven                     290
 130  Heiveld      Barend van Garderen                582
 131  Veenland      Jacob Hak                  1   466
 132  Weiland en Hage
     Naar aftrek van
     No 133       Pieter van Ekeris             11   22
                                    ----------
                               Totaal  17   119
[23]
 133  Bouwland      Pieter van Ekeris              1   45
 134  Weiland      Jan Karel en Willem Andries Vermeulen    3   563
 135  Idem        Hendk Verhoef                1   427
 136  Idem        Antonij Verhoef               1   392
 137  Idem        Eijsbrant Verhoef              1   384
 138  Bouwland      Gerrit Legemaat                  428
                                    ----------
                               Totaal  10   439
[24]
 139  Weiland      Gerrit Legemaat               1   413
 140  Bouwland      denselven                  2   97
 141  Bosch       Herman Johan van Mane               262
 142  Weiland      denselve                     398
 143  Bouwland      denselve                  1   79
 144  Idem        Teuntje van de Haar Wed Evert van Maane   1   87
                                    ----------
                               Totaal  7   136
[25]
 145  Weiland      Teuntje van de Haar Wed Evert van Maane   1   253
 146  Bouwland      Herman Johan van Mane               540
 147  Idem        Teuntje Lagerweij                 244
 148  Idem        Gijsbert Otterloo                 366
 149  Weiland      Lukas Bols                 3   44
 150  Bouwland      Teuntje Lagerweij              3   536
                                    ----------
                               Totaal  10   183
[26]
 151  Weiland      Gijsbert van den Berg            2   578
 152  Idem        Gijsbertje van Mane Wed
              Matijs van Gijtenbeek           10   102
 153  Idem        Jan Karel en Willem Andries Vermeulen   11   296
 154  Bouwland en Hage  denselve                  2   185
 155  Idem en Hage    denselve                  4   107
 156  Idem en Hage    denselve                  5   189
                                    ----------
                               Totaal  36   257
[27]
 157  Bosch       Anna Maria en Henrika Gertruida
              Grafinne van Regteren               173
 158  Bouwland en Hage  denselven                  13  75
 159  Bosch       denselven                     184
                                    ----------
                               Totaal  13  432
[Samenvatting]
              Latarisme
     Van het Maatboek der Landerije gelegen in de Jurisdictie
     van Maarn opgemeten door P. J. Romme

     Pagina Morgen Roede  Pagina Morgen Roede

                 Transp:  260  441
     --------------------------------------------
     1     26  562  14     45  157
     2     16  439  15     38  448
     3      6  317  16     32   6
     4      8  370  17     37  426
     5     15  525  18     26  47
     6      8  17  19     42  545
     7      8  582  20     47  92
     8     54  309  21     19  333
     9     10  168  22     17  119
     10     40  256  23     10  439
     11     19  43  24      7  136
     12     20  100  25     10  183
     13     24  353  26     36  257
                 27     13  432
     --------------------------------------------
     Getransp: 260  441        645  461

  De ondergetekende Landmeter verklaart hier mede op den Eed aan den
  Lande Gedaan, te hebben opgemete op ordere van de Hoofdcommissie
  tot de zaken van verponding, alle de Landerijen Geleegen in de jurisdic-
  tie van Maarn, volgens aanwijzing van de Eigenaa-
  ren . . . . , En daarbij te hebben agtervolgd alle Bepalingen door
  Voorn: hoofdcommissie daar omtrent Gemaakt, alsmede de
  Leijst of het Boek van de Gequalificeerde van wegen den Com-
  missaris tot de verponding met het maatboek te hebben
  vergeleken
                     P. J. Romme [handtekening]

  Ik ondergetekende verificateur over de landmetingen ten
  dienste van het middel der verponding in het arrondissement
  Wijk bij Duurstede, certificeere hier mede op den Eed aan den
  Lande gedaan, dat het voorenstaande Maatboek na gedane
  proefmeting voor mij accoord bevonden is.

                     F. J Beckman [handtekening]
  


Grondgebruik
De onderstaande tabel laat zien waarvoor de percelen van Maarn gebruikt werden. De oppervlakten zijn in morgens en roeden. Deze zijn omgerekend naar hectaren op basis van de Rijnlandse morgen van 8516m².

  Gebruik    Percelen  Morgen  Roeden  Hectaren
  -----------------------------------------------------------------
  Heiveld       40    246    523   210,24  38,23%
  Bouwland       58    180    193   153,56  27,92%
  Driesland      26    84    257    71,90  13,07%
  Bosch        21    80    14    68,15  12,39%
  Weiland       12    51    272    43,82   7,97%
  Veenland       2     2    402    2,27   0,41%
  -----------------------------------------------------------------                         643   1661   549,94
  Totaal       159    645    461   549,94  100,00%
  
Ten opzichte van de opmeting van 1751 zijn er nu 159 percelen in plaats van de 333 van toen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat hofsteden en wegen niet in de beschrijving zijn opgenomen, voor het grootste deel komt dit door dat percelen zijn samengevoegd tot grotere. Om dit nauwkeurig te bekijken kunnen de tekeningen van de individuele percelen van Romme vergeleken worden met die van de kaarten van Van Groenou.
De totale opgemeten oppervlakte is zo'n 4 hectaren kleiner dan in 1751 en de gemiddelde oppervlakte van de percelen steeg van 1,66 naar 3,46ha.
Opvallend zijn de verschuivingen in het grondgebruik. In 1751 was slechts 3,25% bos, dit is in 1810 gestegen naar een substantiële 12,39%. Dries- en heetveld was in 1751 bij elkaar 43,86% en dat blijkt in 1810 51,30% te zijn, een toename van de niet productieve grond. In 1751 hadden bouwland, weiland en tabaksland samen een aandeel van 47,57%, in 1810 zien we dat bouw- en weiland samen goed zijn voor 35,89%. De tabaksteelt is kennelijk verdwenen en het productieve areaal lijkt afgenomen. Als we echter aannemen dat het toegenomen oppervlakte bos werd ingeplant voor productie dan moet dat worden meegeteld en komen we op 48,28% aan productief areaal, vrijwel gelijk aan dat van 1751.


Eigenaren
De onderstaande tabel laat de verdeling van de percelen over de eigenaren zien. Perceel 111 en 112 hebben meerdere eigenaren en zijn qua oppervlakte evenredig verdeeld.

  Naam        Percelen  Morgen  Roeden  Hectaren
  ----------------------------------------------------------------------
  Gijsbertje v Mane     22    134    334   114,59  20,84%
  Maria de Groot      11    91    514    78,23  14,22%
  J&W Vermeulen       21    90    468    77,31  14,06%
  Pieter van Ekris     16    78    109    66,58  12,11%
  A&G v Regteren      10    41    198    35,20   6,40%
  Aalbert Davelaar     13    30    152    25,76   4,68%
  Gerrigje v Ginkel     6    29    171    24,94   4,53%
  Lucas Bols        11    26    364    22,66   4,12%
  Rudolf v Olden      10    19    88    16,31   2,96%
  Gerrit Legemaat      4    18    264    15,70   2,86%
  Gijsbert vd Berg      5    15    99    12,91   2,35%
  Joh Geelkerken       6     8    125    6,99   1,27%
  Matthijs Legemaat     3     7    388    6,51   1,18%
  Engeltje Beukhof      1     6    200    5,39   0,98%
  Jan v Kolfschoten     1     5    477    4,94   0,90%
  Herman Joh v Mane     5     5    258    4,62   0,84%
  Teuntje vd Haar      3     4    520    4,14   0,75%
  Evert Vermeulen      1     4    369    3,93   0,71%
  Teuntje Lagerweij     2     4    180    3,66   0,67%
  Rijk van Egdom       1     4    149    3,62   0,66%
  L v Kolfschoten      1     4    72    3,51   0,64%
  Gerrit Koudijs       1     3    307    2,99   0,54%
  Cornelis Floor       1     2    161    1,93   0,35%
  Jacob Hak         1     1    466    1,51   0,28%
  Hendrik Verhoef      1     1    427    1,46   0,27%
  Antonij Verhoef      1     1    392    1,41   0,26%
  Eijsbrant Verhoef     1     1    384    1,40   0,25%
  Barend v Garderen     1     0    582    0,83   0,15%
  Gijsbert Otterloo     1     0    366    0,52   0,09%
  G v Nieuwenhuizen     1     0    277    0,39   0,07%
  ----------------------------------------------------------------------
  Totaal          162    45    461   549,94  100,00%
  
Bijzonder is dat de bovenstaande lijst wordt aangevoerd door twee weduwen die samen meer dan één derde van alle grond bezitten. Het meest opvallend, vergeleken met 1751, is dat er toen slechts 9 eigenaars waren, in 1810 zijn dat er niet minder dan 30 waarvan er opvallend veel (19) zijn die beduidend minder dan 12ha (een hoeve) bezitten. Het blijkt dat de eerste vier eigenaren uit de lijst 61,23% van de grond bezitten, de overige 26 eigenaren moeten het met de rest doen. Wat dat betreft is er in die zestig jaar niet veel veranderd ...


Topografische namen
Op de kaart vinden we de volgende topografische namen:
Benede weg
Voortzetting van de Boschweg naar het noorden. Nu bij benadering de Amersfoortseweg vanaf de Plattenberg naar het noorden.
Boschweg
In 1751 heette dit de Achterweg. Nu is het een gedeelte van de Maarnse Grindweg vanaf de Knorrebuurt tot aan de Plattenberg.
De Meent
Dit gebied vinden we op de tiendkaart van 1751 terug als 'Marensche Landen genaamd De Meendt' en voor een gedeelte 'Landen genaamd De Haar'. Deze zijn ook nu on 2014 nog vrijwel intact .
De Meenter Steeg
Deze weg bestaat nog steeds en heet nu Meentsteeg. Het kenmerkende knikje bij de kruising met de Dwarsweg was er al in 1751 en zien we ook hier weer terug.
Den Engh
Op de tiendkaart van 1751 wordt dit oude ontginningsgebied aangeduid als 'Het Overste off het eerste Blok van Manderen'. Dit gedeelte van de eng is overdekt met bos en bebouwing maar er voor het geoefende oog nog heel veel van terug te vinden.
Den Schuursen Engh
Op de tiendkaart van 1751 wordt ditzelfde gebied aangeduid als 'Het Nederderste of het Tweede Blok van Manderen'. Dit gebied is voor een deel verdwenen onder de bebouwing en bebossing, maar veel lijnen in het landschap zijn er nog.
Dwars Steeg
Deze weg kennen we nog steeds als Dwarsweg, ook toen al via de scherpebocht en het iets gebogen stuk richting Brummelsbergen.
Gemeene Heide onder Maarn
Ten westen van de Eng nu overdekt met bos en tussen de Eng en Laag konje bebouwd. De Koeheuvels en de Peppel Eng zijn restanten van dit zandverstuivingsgebied.
Gemeene Heide onder Maarsbergen
Het gebied tussen Maarn en de Meersbergse buurt is vrijwel geheel bebost. Wel vinden we er nog het 'Maarnse Heitje' ter hoogte van De Halm.
Gemeene Weg Langs de Duine
Dit is de huidige Ted Visserweg die nog steeds langs de duinen van de Koeheuvels loopt. De meeste duinen zijn overigens onder de bebouwing van Boslaan, Vinkenbuurtweg en plan de Droststeeg verdwenen. Naar het westen liep deze weg door naar het Regtshuijs maar werd doorsneden door spoorlijn en snelweg. Bij het Regtshuijs liep de weg vorder door richting Doorn.
Hei Wetering
Dit is de in de middeleeuwen gegraven Heijgraeff, nog steeds aanwezig!
Laag konje
Dit gebied vinden we op de tiendkaart van 1751 terug als 'De Birck' en voor een gedeelte 'Landen genaamd De Haar'. Heel opvallend is dat de zuidelijke stroken van de Birck een stuk korter zijn geworden, zandverstuiving? Ook dit gebied is grotendeels nog intact.
T Ven
Dit gebied vinden we op de tiendkaart van 1751 terug als 'Het Veen'. Het gebied is grotendeels overdekt door de wijk De Driesprong. Toch is nog veel van de oorspronkelijke lijnen en vormen terug te vinden.
Weg De Berk
Dit nu het stukje Bakkersweg vanaf de knik bij de brandweerkazerne tot aan de Schapendrift en als Schapendrift doorlopend naar de Dwarsweg. Naar het westen toe lag een zandverstuivingsgebied waarop later de Marinebuurt gebouwd werd.
Weg op Utrecht
Takte ter hoogte van het huidige Poortse Bos af van de Benede weg.
Een aantal wegen en ook de percelen met bebouwing zijn helaas niet door Romme benoemd.

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2014