Topographische Militaire Kaart 1847

Inleiding
Dit is de eerste complete topografische kaart van heel Nederland op de schaal van 1;50.000. De afgebeelde kaart is een samenstelling van fragmenten van de nettekeningen 32-III Woudenberg en 39-I Doorn. Hierbij is gebruik gemaakt van nauwkeurige scans van de nettekeningen van het Kadaster.

De Productie van de kaart
In de inleiding van de Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000 uitgegeven door Wolters-Noordhoff Atlasproducties wordt beschreven hoe de kartering in Nederland in de loop van vele jaren op moeizame wijze tot stand kwam. Na de afscheiding van België in 1830 wordt het bureau van de Militaire Verkenningen vanuit Gent naar het noorden verplaatst. In 1834 wordt door stafofficieren van dit bureau een kartering op de schaal 1:25.000 rond Tilburg verricht. Nadat de resultaten goed vielen bij de top van het leger kwam de opdracht om de kartering tot héél Noord-Brabant uit te breiden. In 1842 werden ook onderdelen van Gelderland en Limburg gekarteerd en in 1845 werden de verkenningen uitgebreid tot het hele land. Na de moeizaam verkregen toestemming om al deze verkenningen te gaan graveren kwam eidelijk tussen 1850 en 1864 de Topgraphische en Militaire Kaart (TMK) van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal 1:50.000 tot stand.


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2014